ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

* พ.ศ. 2546-2551 คณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2546-2553 รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
พ.ศ. 2556 [[เบญจมาภรณ์ช้างเผือก]]
พ.ศ. 2556 {{ม.ป.ช.}}
พ.ศ. 2551 [[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]]
พ.ศ. 2551 {{ม.ว.ม.}}
 
== อ้างอิง ==
33,680

การแก้ไข