ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

(หน้าใหม่: นาย เจน นำชัยศิริ เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะ...)
 
== ประวัติ ==
เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ Standford University, Calif, สหรัฐอเมริกา<ref>[http://www.thaiacs.org/web/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4/ ประวติการศึกษาและการทำงาน เจน นำชัยศิริ]</ref>
== ประวัติการทำงาน ==
* พ.ศ. 2527-2540 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
* พ.ศ. 2541-2551 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์
* พ.ศ. 2542-2550 รองประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2550-2551 ประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2549-2551 ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
* พ.ศ. 2541-2551 กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2545-2547 ประธานคณะกรรมการพลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2546-2551 คณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
* พ.ศ. 2546-2553 รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
== อ้างอิง ==
34,739

การแก้ไข