ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ" → "รัฐอธิราชปากีสถาน" ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Former Country
|native_name =
|conventional_long_name = ปากีสถาน<ref>มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947 บัญญัติไว้ว่า ''และตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 1947 เป็นต้นไป ทั้งสองประเทศในเครือจักรภพรัฐอธิราช จะถูกตั้งขึ้นในอินเดีย ซึ่งจะเป็นที่รู้จักในชื่อ "อินเดีย" และ "ปากีสถาน" ตามลำดับ''</ref>
|common_name =ปากีสถาน
|status =
32,532

การแก้ไข