ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดโพธิสัตว์"

เพิ่มชื่อเพื่อปริวรรตเป็นเสียงภาษาไทย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มชื่อเพื่อปริวรรตเป็นเสียงภาษาไทย)
| settlement_type = [[จังหวัดของประเทศกัมพูชา|จังหวัด]]
| image_skyline = Sompove Meas Island, Pursat province, Cambodia.jpg
| image_caption = เกาะส็อมเพามาส (สำเภามาศ)
| image_flag =
| image_seal =
ผู้ใช้นิรนาม