ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Former Country
|native_name =
|conventional_long_name = รัฐอธิราชปากีสถาน<ref>มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947 บัญญัติไว้ว่า ''และตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 1947 เป็นต้นไป รัฐอธิราชเอกราชทั้งสองประเทศในเครือจักรภพ จะถูกตั้งขึ้นในอินเดีย ซึ่งจะเป็นที่รู้จักในชื่อ "อินเดีย" และ "ปากีสถาน" ตามลำดับ''</ref>
|common_name =ปากีสถาน
|status =
|symbol_type = ตราแผ่นดิน
|image_map = Dominion of Pakistan & Indian Controlled Kashmir (orthographic projection).svg
|image_map_caption = รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ ค.ศ. 1956
|
|capital = [[การาจี]]<!--NOT ISLAMABAD: ISLAMABAD BECAME THE CAPITAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC AND WAS NEVER THE CAPITAL OF THE DOMINION-->
|
|leader1 = [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักร|พระเจ้าจอร์จที่ 6]]
|leader2 = [[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|พระนางเอลิซาเบธที่ 2]]
|year_leader1 = ค.ศ. 1947 – 1952
|year_leader2 = ค.ศ. 1952 – 1956
|footnotes =ก. ภาษาราชการ<br />ข. ภาษาหลัก<br />ค. ภาษาที่สอง
}}
'''[[ประเทศปากีสถาน]]''' ({{lang-bn|পাকিস্তান অধিরাজ্য}} [[ภาษาอูรดู|อูรดู]]: مملکتِ پاکستان) ระหว่างปี ค.ศ. 1947–1956 หรือเรียกอย่างเข้าใจว่า '''รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ''' ({{lang-en|Dominion of Pakistan}}) เป็น[[ประเทศเอกราชในเครือจักรภพ]]ในทวีปเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 เมื่อรัฐสภาอังกฤษได้ตรา[[พระราชบัญญัติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947]] ขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่ง[[บริติชราช|จักรวรรดิอินเดีย]]ออกเป็นสองรัฐอธิราชประเทศเอกราชคือ ''[[อินเดีย]]'' และ ''[[ปากีสถาน]]'' โดยทั้งสองรัฐอธิราชประเทศต่างมีเอกราชเป็นของตนเองโดยยอมรับกษัตริย์อังกฤษเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 
รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพกินพื้นที่ในส่วนที่เป็น[[ประเทศปากีสถาน]]และ[[ประเทศบังกลาเทศ]]ในปัจจุบัน โดยส่วนที่เป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''ปากีสถานตะวันตก'' และส่วนที่เป็นประเทศบังกลาเทศในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''เบงกอลตะวันออก'' สาเหตุที่อังกฤษแยกรัฐอธิราชปากีสถานออกมาจากอินเดียก็เพื่อต้องการให้ปากีสถานและบังกลาเทศเป็นรัฐที่อยู่ของชาวมุสลิมในอดีต[[บริติชราช]]จากผลของ[[ทฤษฎีสองชาติ]]
'''ประเทศปากีสถาน''' ({{lang-bn|পাকিস্তান অধিরাজ্য}} [[ภาษาอูรดู|อูรดู]]: مملکتِ پاکستان) ระหว่างปี ค.ศ. 1947–1956 หรือเรียกอย่างเข้าใจว่า '''รัฐอธิราชปากีสถาน''' ({{lang-en|Dominion of Pakistan}}) เป็นประเทศเอกราชในทวีปเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 เมื่อรัฐสภาอังกฤษได้ตรา[[พระราชบัญญัติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947]] ขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่ง[[บริติชราช|จักรวรรดิอินเดีย]]ออกเป็นสองรัฐอธิราชเอกราชคือ ''[[อินเดีย]]'' และ ''[[ปากีสถาน]]'' โดยทั้งสองรัฐอธิราชต่างมีเอกราชเป็นของตนเองโดยยอมรับกษัตริย์อังกฤษเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 
รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1956 เมื่อได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐปากีสถานขึ้นโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และถือเป็นชาติสมาชิกใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
รัฐอธิราชปากีสถานกินพื้นที่ในส่วนที่เป็น[[ประเทศปากีสถาน]]และ[[ประเทศบังกลาเทศ]]ในปัจจุบัน โดยส่วนที่เป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''ปากีสถานตะวันตก'' และส่วนที่เป็นประเทศบังกลาเทศในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''เบงกอลตะวันออก'' สาเหตุที่อังกฤษแยกรัฐอธิราชปากีสถานออกมาจากอินเดียก็เพื่อต้องการให้ปากีสถานและบังกลาเทศเป็นรัฐที่อยู่ของชาวมุสลิมในอดีต[[บริติชราช]]จากผลของ[[ทฤษฎีสองชาติ]]
 
รัฐอธิราชปากีสถานสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1956 เมื่อได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐปากีสถานขึ้นโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และถือเป็นชาติสมาชิกใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
 
== อ้างอิง ==