ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
คำผิด บรรทึก เป็น บันทึก .. <ref> ใช้บรรทึก ตามอ้าง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(คำผิด บรรทึก เป็น บันทึก .. <ref> ใช้บรรทึก ตามอ้าง)
</center>
 
[[พ.ศ. 2470]] [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระราชดำริว่า ธงชาติไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้ว ควรหาข้อกำหนดเรื่องธงชาติให้เป็นการถาวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบรรทึกบันทึก <!--ชื่อตามเอกสารต้นฉบับ--> พระราชทานไปยัง[[องคมนตรี]] เพื่อให้เสนอความเห็นของคนหมู่มากว่า จะคงใช้ธงไตรรงค์ดังที่ใช้อยู่เป็นธงชาติต่อไป หรือจะกลับไปใช้ธงช้างแทน หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใช้ธงไตรรงค์อย่างไร<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/273.PDF บรรทึกเรื่องธงชาติ], เล่ม ๔๔, ตอน ง, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๗๓</ref> ผลปรากฏว่าความเห็นขององคมนตรีแตกต่างกระจายกันมาก จึงมิได้กราบบังคมทูลข้อชี้ขาด ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชวินิจฉัยลงวันที่ [[25 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2470]] ให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป<ref name="พระบรมราชวินิจฉัย">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/607.PDF พระบรมราชวินิจฉัยเรื่องธงชาติ], เล่ม ๔๔, ตอน ง, ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๖๐๗</ref>
 
หลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475]] รัฐบาลต่าง ๆ ยังคงรับรองให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติอยู่เช่นเดิม โดยมีการออกพระราชบัญญัติธงฉบับ [[พ.ศ. 2479]]<ref name="พรบ.ธง 2479">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/865.PDF พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙], เล่ม ๕๓, ตอน ๐ก, ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙, หน้า ๘๖๕</ref> เป็นกฎหมายรับรองฐานะของธงไตรรงค์ และหลังจากเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปี [[พ.ศ. 2482]] รัฐบาลต่าง ๆ ก็ยังคงรับรองให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติอยู่เช่นเดิม และรับรองมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการออกพระราชบัญญัติธงฉบับ [[พ.ศ. 2522]]<ref name="พรบ.ธง 2522" /> เป็นกฎหมายรับรองฐานะของธงไตรรงค์