ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เกี่ยวกับโรงเรียน ===
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
'''ทำเนียบผู้บริหารกิจการในโรงเรียนปัจจุบัน'''
 
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายชัยเนตร ไวยคณี
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายสุรพล พรชัย
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางมยุรีย์ คนเจน
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายชวลิต แดงเปล่ง
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางประทีป แป้นสกุล
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีอักษร ร.ป.ร คืออักษรย่อของชื่อโรงเรียนสีน้ำเงินและสีเหลือง อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าโอบล้อมอักษรย่อ
97

การแก้ไข