ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปกครองของบริษัทในอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|date_start = 23 มิถุนายน
|year_start = ค.ศ. 1757
|event_end = [[Government of India Act 1858|พรบพ.ร.บ.รัฐบาลแห่งอินเดีย]]
|date_end = 2 สิงหาคม
|year_end = 1858
18,073

การแก้ไข