ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนาดี (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)"

คำผิด อุดสาห เป็น อุตสาห
(คำผิด อุดสาห เป็น อุตสาห)
== ภูมิศาสตร์ ==
 
ตำบลนาดี มีพื้นที่ประมาณ 14,886 ไร่ 23.817 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน ซึ่งมีคลองสี่วาพาสวัสดิ์เป็นคลองสายหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ในอดีตทำการเกษตร ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งฐานการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ทำให้สภาพดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพราะปลูกและทำการเกษตร กลับกลายเป็นพื่นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการสร้างเขื่อนลุกล้ำเขตคลอง ทำให้คลองที่เดิมทีมีขนาดที่ กว้าง มีขนาดที่แคบลง อีกทั้งยังมีน้ำเน่าเสีย ที่ปล่อยจากอุดสาหกรรมอุตสาหกรรม ปลาที่เคยมี ในคลองก็เรียกได้ว่า แทบไม่มีเลยก็ว่า ได้ ต่างจากก่อนหน้านี้ ที่เคยมียอยกปลา ไม่ต่ำกว่า 6 ยอ ตลอดคลองสี่วา
 
== การปกครอง ==