ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** '''ศาลอาญา''' เป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา[[คดีอาญา]]ทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของ[[ศาลอาญากรุงเทพใต้]] [[ศาลอาญาธนบุรี]] และ[[ศาลจังหวัดมีนบุรี]] แต่บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีนั้นจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
 
ที่ทำการศาลอาญา อยู่ที่[[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงลาดยาวจอมพล [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
* [[ศาลอุทธรณ์]] ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค
ผู้ใช้นิรนาม