ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

 
{{clear}}
 
== พระเกียรติยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>พระอรรคชายาเธอ<br>พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์</small>
|ธงพระยศ = Queen's Standard of Thailand.svg
|ตราประจำพระองค์ =
|ธงประจำพระองค์ =
|การทูล = ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
|การแทนตน = ข้าพระพุทธเจ้า
|การขานรับ = พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ
|ลำดับโปเจียม = 2
}}
=== พระอิสริยยศ ===
 
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
494

การแก้ไข