ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* พ.ศ. 2452 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี]]
* พ.ศ. 2463 [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 24632465 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]]
* พ.ศ. 2469 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2471 [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/662.PDF การพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ท้องสนามหลวง], เล่ม ๔๕, ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑, หน้า ๖๖๒.</ref>
78

การแก้ไข