ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

* พ.ศ. 2473 [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/19_1.PDF การพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา], เล่ม ๔๗, ตอน ง, ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๑๙.</ref>
* พ.ศ. 2484 [[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]]
* พ.ศ. 2493 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
* พ.ศ. 2493 [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2493 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]
* พ.ศ. 2499 [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2528 [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
78

การแก้ไข