ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พ.ศ. 2472 [[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]] <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/554.PDF กหมายกำหนดการ ที่ ๓ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒], เล่ม ๔๖, ตอน ๐ง, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๕๕๔.</ref>
* พ.ศ. 2472 [[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/4608.PDF การพระศพพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร], เล่ม ๔๖, ตอน ง, ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๔๖๐๘.</ref>
* พ.ศ. 2473 [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/19_1.PDF การพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา], เล่ม ๔๗, ตอน ง, ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๑๙.</ref>
* พ.ศ. 2484 [[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]]
* พ.ศ. 2493 [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
78

การแก้ไข