ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{บรรดาศักดิ์ยุโรป}}
 
'''บรรดาศักดิ์ยุโรป''' หมายถึงระบบชั้นและชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปัจจุบันยังปรากฏมากที่สุดอยู่ใน[[สหราชอาณาจักร]] [[สก็อตแลนด์]] [[บริเตนใหญ่]] และ[[ไอร์แลนด์เหนือ]] แต่ก็มียังปรากฏในประเทศอื่นๆ เช่นกันที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิบไตยด้วย เช่น[[เดนมาร์ก]] หรือและ [[สวีเดน]] เป็นต้น
 
ระบบยศของขุนนางทางฝั่งภาคพื้นในยุโรปนี้ ไม่สามารถที่จะคิดเทียบเคียงกับเป็นระบบขุนนางของประเทศไทยได้เลย เพราะบรรดาศักดิ์ของยุโรปนี้เป็น'''[[ขุนนางสืบตระกูล|ยศสืบตระกูล]]''' ทายาทที่อาวุโสที่สุดจะได้ขึ้นสืบบรรดาศักดิ์ มีสิทธิและเกียรติฐานะเทียบเท่ากับเจ้าบรรดาศักดิ์เดิม ซึ่งถ้าเป็นแตกต่างกับระบบขุนนางในประเทศไทย (หรือสยาม)ในเอเชีย ที่บรรดาศักดิ์นั้นขุนนางจะคงอยู่เป็นสิทธิเฉพาะตัวคน ๆ นั้นบุคคลเท่านั้น ไม่มีการสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลาน
 
== ลำดับชั้นยศ ==
ยศของขุนนางยุโรปนั้น จะมีอยู่ 5 ลำดับขั้นเรียงจากสูงสุดลงไปได้ดังนี้
# [[ดยุก]] (Duke)
# [[มาร์ควิส]] (Marquess)
# [[เอิร์ล]] (Earl) หรือ [[เคานต์]] (count)
# [[ไวเคานต์]] (Viscount)
# [[บารอน]] (Baron)
 
เฉพาะลำดับยศใน 5 ชั้นนี้เท่านั้นที่จะถือว่าเป็น "เปียร์" และสามารถเข้าสภาขุนนางได้ ยศอื่นๆ เช่นลอร์ด เลดี้ เซอร์ ฯลฯ นั้นไม่ใช่เปียร์ แม้มีคำหน้าชื่ออย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ขุนนาง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้
 
== ยศและบรรดาศักดิ์ ==
{{บทความหลัก|บรรดาศักดิ์อังกฤษ}}
เนื่องจากประเทศอังกฤษ (ต่อมาคือในสหราชอาณาจักร) ได้แบ่งคนออกเป็น 3 ชนชั้นคือ
# '''พระเจ้าแผ่นดิน''' ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีราชินีนาถ<ref>หมายถึง King และ Queen ถ้าหากกษัตริย์เป็นพระราชินีนาถ เช่นในรัชกาลปัจจุบัน พระราชสวามีที่จะถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยจะต้องได้รับสถาปนาเป็น[[กษัตริย์พระราชสวามี]] (King consort) เท่านั้น (มีพระองค์เดียวคือพระราชาฟิลิปในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1) หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าชายพระราชสวามี (มีพระองค์เดียวเช่นกันคือเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ถ้าหากไม่ได้เป็น King Consort หรือ Prince Consort แล้ว ไม่เข้าประเภทนี้ ดังเช่นปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักรหมายถึง[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2]] พระองค์เดียว แต่หากในรัชกาลที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ</ref>
# '''ขุนนาง''' ขุนนางคือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นดยุก มาร์ควิส เอิร์ล ไวสเคานต์หรือบารอนอย่างใดอย่างหนึ่ง <ref>และจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงยศนั้นด้วยตัวเอง (in their own right) คือไม่ว่าจะด้วยการสืบตระกูลมาหรือได้รับการสถาปนาเอง ถ้าหากเป็นยศที่ใช้ในฐานะลูกหลานของเจ้าของยศนั้น ไม่ใช่การดำรงยศด้วยตัวเอง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้</ref>
# '''ขุนนาง''' คือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็น[[ดยุก]] [[มาร์ควิส]] [[เอิร์ล]] [[ไวเคานต์]] หรือ[[บารอน]] <ref>เนื่องจากสภาขุนนางจำกัดสมาชิก 800 คน จึงไม่สามารถให้ขุนนางทุกคนเข้าประชุมได้ ดังนั้นขุนนางที่เข้าประชุมจะต้องเป็นขุนนางที่มีสิทธิเท่านั้น ซึ่งสิทธินี้อาจได้มาจากการสืบตระกูล หรือ ได้รับสิทธิจากนายกรัฐมนตรี หรือมีสิทธิจากการดำรงตำแหน่งอื่นๆ </ref>
# '''ประชาชนไพร่''' คือทุกคนที่เหลือที่ไม่เข้าประเภท 1 และ 2 แม้ว่าจะมีคำนำหน้าชื่ออย่างไรก็เป็นประชาชนธรรมดาไพร่
 
ในเมื่อมีการแบ่งคนออกได้เป็น 3 ประเภทเช่นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มี [[พระชนชั้นเจ้า|ชนชั้นราชวงศ์]]
 
== อ้างอิง ==
32,602

การแก้ไข