ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/เสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่"

(ย้อนการแก้ไขของ 171.99.75.82 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Addbot)
'''เสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่''' หน้านี้ใช้สำหรับเสนอ[[วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ|บทความคุณภาพ]]ที่เคยได้รับการคัดเลือกแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันสมควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตาม[[วิกิพีเดีย:อะไรคือบทความคุณภาพ|หลักเกณฑ์ของบทความคุณภาพ]] เพื่อรักษามาตรฐานของบทความคุณภาพไว้
 
ผมขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตในการอ้างอิงชื่อ และบทความวิชาการของผม ในตอนพระราชกรณียกิจ ด้านประชาธิปไตยของรัชกาลที่ 7
== เสนอบทความที่ควรปรับปรุง ==
 
ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์
 
== เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคุณภาพ ==
ผู้ใช้นิรนาม