ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโยเม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[จักรพรรดิญี่ปุ่น]]
* [[รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น]]
 
{{death|587}}
[[หมวดหมู่:จักรพรรดิญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคอะซุกะ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม