ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[สวนหลวง ร.9]]
* [[หาดทรายทองศรีโคตรบูร]]
* [[หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม]] (บ้านท่านประธานโฮจิมินห์)
* [[อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์]]
* [[หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์]]
* [[เขื่อนหน้าเมืองนครพนม]]
ผู้ใช้นิรนาม