ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

|-
| || [[วัฒนา เมืองสุข]] || || อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]]และอดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]] ||
|-
|
|วัลลยา แก้วรุ่งเรือง
|
|รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส[[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
|
|-
| อาจารย์ || [[วัส ติงสมิตร]] || || ประธานกรรมการ[[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)]] อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ||
331

การแก้ไข