ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

|-
| || [[กานธนิกา ชุณหะวัต]] || || นักเขียนชื่อดัง[[สนพ.เพชรประกาย]] นักเขียนชื่อดัง [[สนพ.สกายบุ๊ค]] ||
|-
|
|ขัตติยา อินทรวิชัย
|BBA การตลาด
|กรรมการผู้จัดการ[[ธนาคารกสิกรไทย]]
|
|-
| [[คุณหญิง]] [[ดร.]] || [[จารุวรรณ เมณฑกา]] || || อดีต[[ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน]] สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร || [http://www.oag.go.th/AboutOAG/auditor_th.jsp]
331

การแก้ไข