ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เขตบางกอกใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 [[แขวง]] (khwaeng) ได้แก่
{|class="wikitable"
!อักษรไทย||อักษรโรมัน||พื้นที่<br> (ตร.กม.)||จำนวนประชากร<br> ([[มกราคมพฤศจิกายน]] 2559)||จำนวนบ้าน<br> ([[มกราคมพฤศจิกายน]] 2559)||ความหนาแน่นประชากร<br> ([[มกราคมพฤศจิกายน]] 2559)
|-
| วัดอรุณ||Wat Arun ||<div align="right">0.834</div>||<div align="right">1413,368937</div>||<div align="right">34,960163</div>||<div align="right">1716,227711.8103</div>
|-
| วัดท่าพระ||Wat Tha Phra ||<div align="right">5.346</div>||<div align="right">54,876025</div>||<div align="right">2225,909696</div>||<div align="right">10,264105.8768</div>
|-
!colspan = 2 | ทั้งหมด ||<div align="right">6.180</div>||<div align="right">6967,244962</div>||<div align="right">2629,869859</div>||<div align="right">1110,204997.5308</div>
|}
 
== ประชากร ==
{| class="wikitable"
|-
! colspan="3"| สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร<br>เขตบางกอกใหญ่<ref>สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html] 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
|-
! ปี (พ.ศ.) !! ประชากร !! การเพิ่มและการลด
|-
| 2535 || 100,466 || ไม่ทราบ
|-
| 2536 || 100,408 || -58
|-
| 2537 || 98,895 || -1,513
|-
| 2538 || 96,364 || -2,531
|-
| 2539 || 94,975 || -1,389
|-
| 2540 || 93,859 || -1,116
|-
| 2541 || 91,584 || -2,275
|-
| 2542 || 89,763 || -1,821
|-
| 2543 || 88,809 || -954
|-
| 2544 || 87,201 || -1,608
|-
| 2545 || 86,134 || -1,067
|-
| 2546 || 85,075 || -1,059
|-
| 2547 || 82,676 || -2,399
|-
| 2548 || 81,727 || -949
|-
| 2549 || 80,863 || -864
|-
| 2550 || 79,637 || -1,226
|-
| 2551 || 78,307 || -1,330
|-
| 2552 || 76,608 || -1,699
|-
| 2553 || 75,621 || -987
|-
| 2554 || 73,864 || -1,757
|-
| 2555 || 72,241 || -1,623
|-
| 2556 || 71,087 || -1,154
|-
| 2557 || 70,003 || -1,084
|-
!colspan = 2 | ทั้งหมด ||<div align="right">6.180</div>||<div align="right">69,244</div>||<div align="right">26,869</div>||<div align="right">11,204.53</div>
|}
 
7,771

การแก้ไข