ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| เมืองที่ตั้ง = [[กรุงเทพมหานคร]]
| ประเทศที่ตั้ง = [[ประเทศไทย]]
| เริ่มสร้าง = [[พ.ศ. 2425]]
| ผู้สร้าง = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ปีที่สำเร็จ = [[พ.ศ. 2430]]
| ปีบูรณะ = [[พ.ศ. 2537]]
| ผู้บูรณะ = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
390,583

การแก้ไข