ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| leader1 = ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
| year_leader1 = 1920-1946
| title_representative = [[ผู้สำเร็จราชการรายนามประมุขแห่งรัฐฮังการี#ราชอาณาจักรฮังการี (1920–1946)|ผู้สำเร็จราชการ]]
| representative1 = [[มิกโลช ฮอร์ตี]]<sup>b</sup>
| year_representative1 = 1920-1944