ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิชูไอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
จักรพรรดิชูไอเป็นจักรพรรดิองค์แรกนับแต่สถาปนาราชวงศ์ที่มิได้เป็นพระโอรสของจักรพรรดิองค์ก่อนเนื่องจากพระบิดาของจักรพรรดิชูไอคือ [[:en:Yamato Takeru|เจ้าชายโอสึ]] เป็นพระโอรสของ [[จักรพรรดิเคโกะ]] จักรพรรดิองค์ที่ 12 แต่สิ้นพระชนม์ไปก่อนครองราชบัลลังก์ทำให้ราชบัลลังก์ตกมาอยู่ที่พระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายโอสึซึ่งขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิเซมุ]]
 
เมื่อจักรพรรดิเซมุผู้เป็นพระปิตุลา (อา) เสด็จสวรรคตที่พระราชวังหลวงนะระเมื่อ ค.ศ. 191 สายราชสกุลของจักรพรรดิเซมุจึงสิ้นสุดลงราชบัลลังก์จึงตกมาอยู่ที่พระโอรสของเจ้าชายโอสึผู้เป็นพระราชนัดดาซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิชูไอ]]
 
จักรพรรดิชูไอเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 200 ทำให้ [[จักรพรรดินีจิงงุ]] จักรพรรดินีในอดีตจักรพรรดิชูไอซึ่งขณะนั้นกำลังทรงพระครรภ์พระราชโอรสองค์เดียวของอดีตจักรพรรดิชูไอที่ต่อมาคือ [[จักรพรรดิโอจิง]] จักรพรรดิองค์ที่ 16 ต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอยู่นานถึง 68 ปี
 
 
ผู้ใช้นิรนาม