ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิชูไอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|succession = {{ธง|ญี่ปุ่น}} [[จักรพรรดิญี่ปุ่น]] องค์ที่ 14
|predecessor = [[จักรพรรดิเซมุ|เซมุ]]
|successor = [[จักรพรรดิโอจิงนีจิงงุ|โอจิงงุ]]
|spouse-type = จักรพรรดินี
|spouse = [[จักรพรรดินีจิงงุ]]
|issue-type = โอรส-ธิดา
|issue = [[จักรพรรดิโอจิง]]
 
'''จักรพรรดิชูไอ''' ({{lang-en|Emperor Chūai}} , {{nihongo|''Chūai-tennō''}}) จักรพรรดิองค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 192 – 8 มีนาคม ค.ศ. 200
 
จักรพรรดิชูไอเป็นจักรพรรดิองค์แรกนับแต่สถาปนาราชวงศ์ที่มิได้เป็นพระโอรสของจักรพรรดิองค์ก่อน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม