ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีจิงงู"

ไม่มีวันที่อย่างแน่นอนสำหรับวันเสด็จพระราชสมภพ หรือการเริ่ม-สิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ นักประวัติศาสตร์ได้ให้พระองค์ถือเป็น "จักรพรรดิในตำนาน" อย่างแท้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีพระองค์ดำรงอยู่ เนื่องด้วยความยากเย็นในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน จากหลักฐานที่พอหลงเหลืออยู่ คาดว่าพระนามของพระองค์ คือ '''ธิดาโอะกินะงะตะระชิ''' นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ใช้เวลา 3 ปีในการพิชิตแว่นแคว้นหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเกาหลี
 
[[ภาพ:EmpressJinguInKorea.jpg|thumb|center|580pxthumbnail|ภาพจักรพรรดินีจุงงุ จรดพระบาทในแดนเกาหลี วาดโดย สึกิโอะกะ โยะชิโตะชิ ค.ศ. 1880]]
แม้ว่าจะไม่ทราบที่พำนักสุดท้ายของพระองค์ แต่สุสานที่จัดให้พระองค์ก็เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม ที่ ''ตำบลมะซะซะงิ'' ใน[[นะระ]]<ref>{{citation | place = JP | publisher = Nara shikanko | url = http://narashikanko.jp/english/aria_map/map_pdf/39.pdf | title = Jingū's ''misasagi'' | at = lower right | type = map | format = [[PDF]]}}.</ref> ซึ่งสุสานเป็นสุสานแบบ [[โคะฟุง]] ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปรูกุญแจ <ref>[http://www.ozlab.osakac.ac.jp/KOFUN_E/ context of ''kofun'' characteristics]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม