ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2535]] : [[ในฝัน (ละครโทรทัศน์)|ในฝัน]] [[ช่อง 3]] ''รับเชิญ''
* [[พ.ศ. 2536]] : นายทองย้อย [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2536]] : คุณหญิงพวงแข [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2536]] : ฉุยฉาย [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2536]] : ภูตพยาบาท [[ช่อง 3]]
9,763

การแก้ไข