ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโคเง็ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{infobox monarch |image = Tennō Kōgen thumb.jpg |reign = 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก...)
 
{{infobox monarch
|image = Tennō Kōgen thumb.jpggif
|reign = 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล ({{อายุปีและวัน|328|3|27|385|10|14}})
|enthronement = 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล
|death_date = 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล
|death_place = [[นะระ]]
|birth_date = 273 ปีก่อนคริสตกาล
}}
 
 
{{จักรพรรดิญี่ปุ่น}}
{{birth|-273}}
{{death|-158}}
[[en:Emperor Kōgen]]
ผู้ใช้นิรนาม