ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุหลาบตัดเพชร"

| อารยะ (พ่อของอิสริยา) || || [[สมมาตร ไพรหิรัญ]]
|-
| || || [[โชติมาทิตชญา นวคุณากรภูดิทกุลกานต์]]
|-
| บรรณารักษ์ || || [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]]
|-
| || || [[นึกคิด บุญทอง]]
ผู้ใช้นิรนาม