ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้ากากนักร้อง"

| rowspan="2" align="center" | 3
| align="center" | หน้ากากวัว
| align="center" |
|
| colspan="3" align="center" | ยังไม่เปิดเผย
| align="center" style= |
|-
| align="center" | หน้ากากเทวดา
| align="center" | ทำไมต้องเธอ
|
| colspan="3" align="center" | ยังไม่เปิดเผย
| align="center" style= |
| rowspan="2" align="center" | 4
| align="center" | หน้ากากนกฮูก
| align="center" | ขอเพียงที่พักใจ
|
| colspan="3" align="center" | ยังไม่เปิดเผย
| align="center" style= |
|-
| align="center" | หน้ากากหมูป่า
| align="center" |
|
| colspan="3" align="center" | ยังไม่เปิดเผย
| align="center" style= |
ผู้ใช้นิรนาม