ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามเก็มเป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[File:Imperial_Seal_of_Japan.svg|20px]] [[จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ]] <br>
[[File:Imperial_Seal_of_Japan.svg|20px]] [[เจ้าชายโมะชิฮิโตะ]] <br>
[[File:Sasa_Rindo.svg|20px]] [[:en:Minamoto no Yorimasa|มินะโมะโตะ โนะ โยะริมะซะ]] <br>
[[File:Sasa_Rindo.svg|20px]] [[มินะโมะโตะ โนะ ยูกีเอะ]] <br>
[[File:Sasa_Rindo.svg|20px]] [[มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ]] <br>
[[File:Sasa_Rindo.svg|20px]] [[มินะโมะโตะ โนะ อะเระโยะชิ]] <br>
[[File:Sasa_Rindo.svg|20px]] [[มินะโมะโตะ โนะ โยะชิโมะโตะ]] <br>
[[File:Japanese_Crest_Takedabishi.svg|20px]] [[:en:Takeda Nobuyoshi|ทะเกะดะ โนะบุโยะชิ]] <br>
[[File:Japanese_Crest_Takedabishi.svg|20px]] [[:en:Yasuda Yoshisada|ยะซุดะ โยะชิซะดะ]] <br>
|commander2=
[[File:Ageha-cho.svg|20px]] [[ไทระ โนะ คิโยะโมะริ]] <br>
[[File:Ageha-cho.svg|20px]] [[ไทระ โนะ ซะดะโยะชิ]] <br>
[[File:Ageha-cho.svg|20px]] [[ไทระ โนะ ทะดะโนะริ]] <br>
|commander3 = [[:en:Minamoto no Yoshinaka|มินะโมะโตะ โนะ โยะชินะกะ]] {{KIA}} <br> [[:en:Imai Kanehira|อิไม คะเนะฮิระ]] {{KIA}}
|strength1=
|strength2=
ผู้ใช้นิรนาม