ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโจเม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|birth_name = ทะมุระ
|death_place = [[นะระ]]
|image = Emperor family tree26-37.png
}}
 
ก่อนจะขึ้นสืบ [[ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ]] จักรพรรดิโจะเมมีพระนามเดิมว่า '''เจ้าชายทะมุระ'''
 
ทรงเป็นพระราชนัดดาใน [[จักรพรรดิบิดะสึ]] ทั้งทางฝั่งพระราชบิดาและพระราชมารดาเนื่องจาก '''เจ้าชายโอะชิซะกะ''' พระราชบิดาเป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิบิดะสึส่วนพระราชมารดาคือ '''เจ้าหญิงนุกะเตะฮิเมะ''' เป็นพระขนิษฐาในจักรพรรดิบิดะสึทำให้จักรพรรดิิบิดะสึมีศักดิ์เป็นพระอัยกา (ปู่) และพระปิตุลา (ลุง) ของเจ้าชายทะมุระ
 
== เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิโจะเม ==
เนื่องจากจักรพรรดินีซุอิโกะผู้เป็นพระปิตุจฉา (อา) ทรงไร้รัชทายาททำให้ก่อนที่พระนางจะสวรรคตได้เรียกเจ้าชายทะมุระและเจ้าชายยะมะชิโระพระโอรสใน [[เจ้าชายโชโตะกุ]] เข้าเฝ้าที่เตียงพระบรรทมและได้แต่งตั้งเจ้าชายทะมุระขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาหลังจากนั้นราชสำนักได้แตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายทะมุระและฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายยะมะชิโระซึ่ง [[โซะงะ โนะ เอะมิชิ]] ขุนนางใหญ่ในราชสำนักได้อาศัยพระกระแสรับสั่งสุดท้ายของจักรพรรดินีซุอิโกะสถาปนาเจ้าชายทะมุระขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ส่วนเจ้าชายยะมะชิโระถูกปลงพระชนม์
 
* '''15 เมษายน ค.ศ. 628''' (วันที่ 7 เดือน 3) : ปีที่ 36 ในรัชสมัยจักรพรรดินีซุอิโกะองค์จักรพรรดินีสวรรคตโดยไร้รัชทายาททำให้เจ้าชายทะมุระพระราชนัดดาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิโจะเม]]
ผู้ใช้นิรนาม