ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเงียวกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระปรมาภิไธย =
| birth_date = [[ค.ศ. 594]]
| death_date = [[24 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 661]]
| succession =จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น (ครั้งที่ 1)
| พระราชบิดา =
| พระราชมารดา =
| succession1 = จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น (ครั้งที่ 2)
| พระอัครมเหสี =
| reign1 = 3 มกราคม ค.ศ. 655 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 661 ({{อายุปีและวัน|655|1|3|661|8|24}})
| พระมเหสี =
|coronation1 = 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 655
|predecessor1 = [[จักรพรรดิโคโตะกุ|โคโตะกุ]]
|successor1 = [[จักรพรรดิเท็นจิ|เท็นจิ]]
| spouse-type = พระราชสวามี
|spouse =[[จักรพรรดิโจะเม]]
ผู้ใช้นิรนาม