ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| year_leader1 = 1920-1946
| title_representative = [[ผู้สำเร็จราชการแห่งฮังการี|ผู้สำเร็จราชการ]]
| representative1 = [[มิคอสกโลช ฮอร์ธีฮอร์ตี]]<sup>b</sup>
| year_representative1 = 1920-1944
| representative2representative2 = [[Ferencแฟแร็นตส์ Szálasiชาลอชี]]<sup>c</sup>
| year_representative2 = 1944-1945
| representative3 = [[High National Council]]<sup>d</sup>
| stat_pop3 = 14669100
| currency = {{nowrap|[[Hungarian korona]] <small> (1920-1927)</small><br/>[[Hungarian pengő]] <small> (1927-1946)</small>}}
| today = {{flagcountry|Croatiaโครเอเชีย}}<br/>{{flagcountry|Hungaryฮังการี}}<br/>{{flagcountry|Romaniaโรมาเนีย}}<br>{{flagcountry|Serbiaเซอร์เบีย}}<br/>{{flagcountry|Slovakiaสโลวาเกีย}}<br/>{{flagcountry|Sloveniaสโลวีเนีย}}<br/>{{flagcountry|Ukraineยูเครน}}
| footnote_a = Claimed by former King [[Charles IV of Hungary]] in 1921.
| footnote_b = มิกโลช ฮอร์ตี เป็น"[[ผู้สำเร็จราชการแห่งฮังการี|ผู้สำเร็จราชการ]]".
| footnote_b = Miklós Horthy used the title "[[Regent of Hungary|Regent]]".
| footnote_c = แฟแร็นตส์ ชาลอชี เป็น"[[รายนามประมุขแห่งรัฐฮังการี|ผู้นำแห่งชาติ]]".
| footnote_c = Ferenc Szálasi used the title "[[Nation Leader]]".
| footnote_d = Ruled as a collective head of state.
}}