ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| religion = {{nowrap|[[โรมันคาทอลิก]]<br/>[[ลัทธิคาลวิน]] ([[โปรเตสแตนต์]]) {{·}}[[ลูเทอแรน]]<br/>[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]<br/>[[ศาสนายูดาห์]]<br/>}}
| government_type = [[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]
| title_leader = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮังการี|กษัตริย์]]
| leader1 = ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
| year_leader1 = 1920-1946
| representative3 = [[High National Council]]<sup>d</sup>
| year_representative3 = 1945-1946
| title_deputy = [[รายนามนายกรัฐมนตรีฮังการี|นายกรัฐมนตรี]]
| deputy1 = Sándor Simonyi-Semadam
| year_deputy1 = 1920 <small> (first)<small>
| house2 = [[Diet of Hungary|Képviselőház]]
| type_house2 = สภาผู้แทน
| era = {{nowrap|[[Interwar periodสมัยระหว่างสงคราม|ระหว่างสงคราม]]{{·}}[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]}}
| event_start = ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
| date_start = 1 มีนาคม
| event1 = [[สนธิสัญญาทรีอานง]]
| date_event1 = 4 มิถุนายน 1920
| event2 = [[รางวัลเวียนนา Awardครั้งที่หนึ่ง]]
| date_event2 = 2 พฤศจิกายน 1938
| event3 = {{nowrap|[[Vienna Awardรางวัลเวียนนาครั้งที่สอง]]}}
| date_event3 = 30 สิงหาคม 1940
| event4 = [[รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติฮังการี|นิยนนาซียึดอำนาจ]]
| event4 = [[Government of National Unity (Hungary)|Hungarist take-over]]
| date_event4 = 16 ตุลาคม 1944
| stat_year1 = 1920<ref>{{cite encyclopedia |editor=Kollega Tarsoly, István |encyclopedia=Révai nagy lexikona |title=Magyarország |language=Hungarian |year=1995 |publisher=Hasonmás Kiadó |volume=Volume 20 |location=Budapest |isbn=963-8318-70-8 |pages=595–597}}</ref>