ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{สั้นมาก}}
{{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ
| conventional_long_name = ราชอาณาจักรฮังการี
| native_name = ''Magyar Királyság''
| common_name = ฮังการี
| continent = ยุโรป
| region = ยุโรปกลาง
| country = ฮังการี
| p1 = สาธารณรัฐประชาธิปไตยฮังการี
| flag_p1 = Civil Ensign of Hungary.svg
| s1 = สาธารณรัฐฮังการีที่สอง
| flag_s1 = Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg
| image_flag = Flag of Hungary 1940.svg
| image_coat = Coa Hungary Country History med (1919-1938).svg
| coa_size = 110px
| national_motto = "Regnum Mariae Patrona Hungariae"<ref>Adeleye, Gabriel G. (1999). ''World Dictionary of Foreign Expressions''. Ed. Thomas J. Sienkewicz and James T. McDonough, Jr. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. ISBN 0-86516-422-3.</ref> <small> ([[Latin]])<br/>"Kingdom of Mary, the Patron of Hungary"</small>
| national_anthem = ''[[เพลงชาติฮังการี|Himnusz]]''<br/>Isten, áldd meg a magyart<br/><small>Hymn</small>
| image_map = Kingdom of Hungary (1942).svg
| image_map_caption = อาณาเขตของราชอาณาจักรฮังการีใน พ.ศ. 2485
| capital = [[บูดาเปสต์]]
| latd = 47 |latm=28 |latNS=N |longd=19 |longm=03 |longEW=E
| common_languages = [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]]
| religion = {{nowrap|[[โรมันคาทอลิก]]<br/>[[ลัทธิคาลวิน]] ([[โปรเตสแตนต์]]) {{·}}[[ลูเทอแรน]]<br/>[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]<br/>[[ศาสนายูดาห์]]<br/>}}
| government_type = [[Regencyผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]
| title_leader = [[พระมหากษัตริย์ฮังการี|กษัตริย์]]
| leader1 = ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
| year_leader1 = 1920-1946
| title_representative = [[ประมุขผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐฮังการี|ประมุขแห่งรัฐผู้สำเร็จราชการ]]
| representative1 = [[มิคอส ฮอร์ธี]]<sup>b</sup>
| year_representative1 = 1920-1944
| representative2 = [[Ferenc Szálasi]]<sup>c</sup>
| year_representative2 = 1944-1945
| representative3 = [[High National Council]]<sup>d</sup>
| year_representative3 = 1945-1946
| title_deputy = [[นายกรัฐมนตรีฮังการี|นายกรัฐมนตรี]]
| deputy1 = Sándor Simonyi-Semadam
| year_deputy1 = 1920 <small> (first)<small>
| deputy2 = Zoltán Tildy
| year_deputy2 = 1945-1946 <small> (last)<small>
| legislature = สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
| house1 = [[Diet of Hungary|Felsőház]]
| type_house1 = สภาสูง
| house2 = [[Diet of Hungary|Képviselőház]]
| type_house2 = สภาผู้แทน
| era = {{nowrap|[[Interwar period|ระหว่างสงคราม]]{{·}}[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]}}
| event_start = ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
| date_start = 1 มีนาคม
| year_start = 1920
| event_end = ล้มเลิกระบอบกษัตริย์
| date_end = 1 กุมภาพันธ์
| year_end = 1946
| event1 = [[สนธิสัญญาทรีอานง]]
| date_event1 = 4 มิถุนายน 1920
| event2 = [[เวียนนา Awardครั้งที่หนึ่ง]]
| date_event2 = 2 พฤศจิกายน 1938
| event3 = {{nowrap|[[Vienna Awardครั้งที่สอง]]}}
| date_event3 = 30 สิงหาคม 1940
| event4 = [[Government of National Unity (Hungary)|Hungarist take-over]]
| date_event4 = 16 ตุลาคม 1944
| stat_year1 = 1920<ref>{{cite encyclopedia |editor=Kollega Tarsoly, István |encyclopedia=Révai nagy lexikona |title=Magyarország |language=Hungarian |year=1995 |publisher=Hasonmás Kiadó |volume=Volume 20 |location=Budapest |isbn=963-8318-70-8 |pages=595–597}}</ref>
| stat_area1 = 92833
| stat_pop1 = 7980143
| stat_year2 = 1930<ref>{{cite encyclopedia |editor=Kollega Tarsoly, István |encyclopedia=Révai nagy lexikona |title=Magyarország |language=Hungarian |year=1996 |publisher=Hasonmás Kiadó |volume=Volume 21 |location=Budapest |isbn=963-9015-02-4 |page=572}}</ref>
| stat_area2 = 93073
| stat_pop2 = 8688319
| stat_year3 = 1941<ref>{{cite encyclopedia |editor= Élesztős László et al. |encyclopedia=Révai új lexikona |title=Magyarország |language=Hungarian |year=2004 |publisher=Hasonmás Kiadó |volume=Volume 13 |location=Budapest |isbn=963-9556-13-0 |pages=882, 895}}</ref>
| stat_area3 = 172149
| stat_pop3 = 14669100
| currency = {{nowrap|[[Hungarian korona]] <small> (1920-1927)</small><br/>[[Hungarian pengő]] <small> (1927-1946)</small>}}
| today = {{flagcountry|Croatia}}<br/>{{flagcountry|Hungary}}<br/>{{flagcountry|Romania}}<br>{{flagcountry|Serbia}}<br/>{{flagcountry|Slovakia}}<br/>{{flagcountry|Slovenia}}<br/>{{flagcountry|Ukraine}}
| footnote_a = Claimed by former King [[Charles IV of Hungary]] in 1921.
| footnote_b = Miklós Horthy used the title "[[Regent of Hungary|Regent]]".
| footnote_c = Ferenc Szálasi used the title "[[Nation Leader]]".
| footnote_d = Ruled as a collective head of state.
}}
'''ราชอาณาจักรฮังการี''' (ค.ศ. 1920–ค.ศ. 1946) ([[ภาษาฮังการี|ฮังการี]]: Magyar Királyság) เป็นราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1920–1946
ใน[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ราชอาณาจักรฮังการีได้เข้าร่วม[[นาซีเยอรมนี]]และ[[ฝ่ายอักษะ]]ในปีค.ศ. 1941ได้ลงนามใน[[สนธิสัญญาไตรภาคี]] และได้กลายเป็นประเทศฝ่ายอักษะที่ส่งกองกำลังเข้าร่วมกองทัพพันธมิตรอักษะใน[[ปฏิบัติการบาร์บารอสซา|การบุกสหภาพโซเวียต]]{{อ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ราชอาณาจักรฮังการี]]
 
== อ้างอิง ==