ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระสุธรรมยานเถร''' หรือ '''ครูบาอินทจักรรักษา''' เป็นพระราชาคณ...)
 
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|ชื่อ = อินถา
|ชื่อภาพ =
|ฉายา = อินฺทจกฺโก
|ชื่อทั่วไป = ครูบาอินทจักร
|สมณศักดิ์ =พระสุธรรมยานเถร
|วันเกิด = 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439
|วันบวชเณร =มีนาคม พ.ศ. 2445
|วันบวช = 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2457
|วันตาย = 17 มกราคม พ.ศ. 2521
|พรรษา = 62
|อายุ = {{อายุปีและวัน|2439|11|2|2521|1|17}}
|วัด = วัดน้ำบ่อหลวง
|จังหวัด = เชียงใหม่
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|วุฒิ = [[นักธรรมชั้นตรี]]
|ตำแหน่ง =
|รางวัล =
|ลิขิต =
}}
'''พระสุธรรมยานเถร''' หรือ '''ครูบาอินทจักรรักษา''' เป็น[[พระราชาคณะ]]ฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]] อดีต[[เจ้าอาวาส]]วัดน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 
== ประวัติ ==
=== วัยเยาว์ ===
พระสุธรรมยานเถร หรือ ครูบาอินทจักร มีนามเดิมว่า '''อินถา พิมสาร''' เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ภูมิลำเนาอยู่บ้านป่าแพ่ง ตำบลแม่แรง [[อำเภอป่าซาง]] [[จังหวัดลำพูน]] เป็นบุตรของนายเป็งและนางสาร พิมสาร มีพี่น้องรวมทั้งหมด 13 คน ท่านเป็นคนที่ 6 [[พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก)]] เป็นคนที่ 7 และพระครูสุนทรคัมภีรญาณ (คำ คมฺภีโร) เป็นคนที่ 8 โยมบิดามารดาของท่านเป็น[[พุทธศาสนิกชน]]ที่เคร่งครัด ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทำวัตร ทำสมาธิ เดินจงกรม เป็นประจำและได้ปลูกฝังบุตรธิดาทุกคนให้ปฏิบัติตาม<ref>''วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด'', หน้า 69</ref>
 
=== อุปสมบท ===
 
=== ธุดงค์ ===
ครูบาอินทจักรได้จาริกไปทั่ว[[จังหวัดเชียงใหม่]]และ[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] เข้า[[ประเทศพม่า]] แล้วกลับเข้าประเทศไทยทาง[[จังหวัดเชียงราย]] แล้ววกกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดการธุดงค์ท่านได้รับความลำบากต่าง ๆ ทั้งจากสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ และอาหารอัตคัด แต่ท่านก็อดทนจนผ่านมาได้ ท่านธุดงค์อยู่นานถึง 16 ปี จึงอยู่จำพรรษาที่วัดน้ำบ่อหลวง ตามคำอาราธนาของขุนอนุพลนคร<ref>''วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด'', หน้า 81</ref>
 
=== ศาสนกิจ ===
ท่านเข้าอยู่วัดน้ำบ่อหลวงตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 นับแต่นั้นท่านได้พัฒนาวัดหลายประการ ทั้งก่อสร้างเสนาสนะ ถนน และแหล่งน้ำใช้เพื่อความสะดวกของแก่ผู้มาวัด<ref>''วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด'', หน้า 81</ref>
 
เมื่อ[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]เปิดสอน[[วิปัสสนา]][[กรรมฐาน]]แบบ[[สติปัฏฐาน 4]] (ยุบหนอ-พองหนอ) ท่านได้ลงไปศึกษาด้วย โดยมี[[พระธรรมธีราชธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)]] เป็นผู้สอน เมื่อกลับมาวัดน้ำบ่อหลวง ท่านก็ได้นำวิธีการเจริญวิปัสสนานั้นมาเผยแผ่แก่ประชาชนด้วย วัดน้ำบ่อหลวงจึงเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานมานับแต่นั้น<ref>''วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด'', หน้า 82-83</ref>
 
== สมณศักดิ์ ==
{{อายุขัย|2439|2521}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นสามัญ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดลำพูน]]