ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโคนิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เดิมทีจักรพรรดิโคนิงหรือเจ้าชายชิระกะเบะมิได้อยู่ในสายที่จะสืบราชบัลลังก์เนื่องจากสายราชสกุลที่ปกครองราชสำนักอยู่ในขณะนั้นสืบเชื้อสายจาก [[จักรพรรดิเท็มมุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 40 ขณะที่จักรพรรดิโคนิงนั้นสืบเชื้อสายจาก [[จักรพรรดิเท็นจิ]] จักรพรรดิองค์ที่ 38 แต่แล้วก่อนที่ [[จักรพรรดินีโชโตะกุ]] จากสายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุจะสวรรคตได้สถาปนาเจ้าชายชิระกะเบะพระชนมายุ 60 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์เมื่อจักรพรรดินีโชโตะกุเสด็จสวรรคตในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 770 ทำให้สายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุสิ้นสุดลง
 
เจ้าชายชิระกะเบะเสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น [[จักรพรรดิโคนิง]] ในวันเดียวกันและได้มีพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 770 และในวันนั้นได้มีการเปลี่ยนปีรัชศกเป็นปี [[โฮกิ]] ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 773 จักรพรรดิโคนิงได้สถาปนาเจ้าชายยะมะเบะพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนเจ้าชายโอะซะเบะที่ถูกปลด
 
จักรพรรดิโคนิงได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายยะมะเบะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น [[จักรพรรดิคัมมุ]] เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 781 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 10 ปีก่อนจะสวรรคตเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 782 ขณะพระชนมายุได้ 72 พรรษา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม