ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ้ายซินเจว๋หลัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขความผิดและเรียบเรียงข้อความใหม่เพื่อความเข้าใจค่ะ)
}}
 
'''อ้ายซินเจว๋หลัว''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม]]: 愛新覺羅; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 爱新觉罗; [[พินอิน]]: àixīn juéluó [[ภาษาแมนจู|แมนจู]]: [[ไฟล์:AisinGioro.png|18px]]) เป็นราชตระกูลใน[[ราชวงศ์ชิง]]ของ[[แมนจู]] ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "[[ทอง]]" และ "เจว๋หลัว" ว่า [[นามสกุล]] สืบเชื้อสายมาจากหัวหน้าเผ่าหนีเจินนามว่า อากูต่า ตระกูลหวางเอี๋ยน ซึ่งเป็นผู้รวมรวมพลเพื่อต่อสู้ จนได้รับชัยชนะเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งแห่ง[[ราชวงศ์จิน]] อากูต่า ทรงพระนามว่า'''จักรพรรดิจินไท่จู่'''และครอบครองแผ่นดิน[[จีน]]ในส่วนอาณาจักรจินเมื่อ ค.ศ.1115 (พ.ศ. 1658)และสิ้นสุดราชวงศ์จินในปีค.ศ. 1234 (พ.ศ. 1777) ต่อมาลูกหลานตระกูลหวางเอี๋ยนที่สืบเชื้อสายมาจาก อากูต่า หรือ จักรพรรดิจินไท่จู่ ได้เตรียมการโค่นล้มราชวงศ์หมิงในช่วงปลายราชวงศ์หมิง เพราะเห็นความอ่อนแอของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงรุ่นหลังๆ จนเมื่อเข้าบุกยึดกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นราชธานีของราชวงศ์หมิงได้ใน พ.ศ. 2187 และสถาปนาจักรววดิต้าจิน(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)ซึ่งมีปฐมจักรพรรดิคือจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ จักรพรรดิ์ไท่จู่ แห่งราชวงศ์ชิงครองแผ่นดินจีนทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2454 เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดยซุน ยัตเซ็น ราชวงศ์ชิงถูกยึดอำนาจในปีนั้น และใน พ.ศ. 2455 ผู่อี๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายถูกบังคับให้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดอวสานของราชวงศ์ชิง และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน
 
โดยหลังจากจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ จักรพรรดิ์ไท่จักรพรรดิไท่จู่ปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ชิง]]ได้สถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์ก็ได้ตั้งสกุลของตนเองขึ้นมาใหม่ นามว่า "'''อ้ายซินเจว๋หลัว'''" และตั้งชื่อแผ่นดินที่ตนครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)
 
โดยหลังจากจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ จักรพรรดิ์ไท่จู่ปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ชิง]]ได้สถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์ก็ได้ตั้งสกุลของตนเองขึ้นมาใหม่ นามว่า "'''อ้ายซินเจว๋หลัว'''" และตั้งชื่อแผ่นดินที่ตนครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)
 
==การอพยพของเชื้อพระวงศ์อ้ายซินเจว๋หลัว==
15

การแก้ไข