ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมการพัฒนาชุมชน
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Community DevelomentDevelopment Department
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
1

การแก้ไข