ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรดอน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{Elementbox_header | number=86 | symbol=Rn | name=เรดอน | left=[[แอสทาทีน]] | right=[[แฟรนเซียม]]| above=[[ซีนอน|Xe]] | below=[[อูนอูนออกเทียมออกาเนสซอน|UuoOg]] | color1=#c0ffff | color2=green }}
{{Elementbox_series | [[ก๊าซมีตระกูล]] }}
{{Elementbox_groupperiodblock | group=18 | period=6 | block=p }}
{{Elementbox_appearance | colorlessไม่มีสี }}
{{Elementbox_atomicmass_gpm | [[1 E-25 kg|(222)]] }}
{{Elementbox_econfig | &#91;[[ซีนอน|Xe]]&#93; 4f<sup>14</sup> 5d<sup>10</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> }}
22,487

การแก้ไข