ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช้างแมมมอธ"

(ชื่อ)
(ก)
}}
 
'''เจ้าแมมมอธ''' หรือ ผมชื่อแมมมอธ ณทกิทสักเกื้อกูลวง({{lang-en|Mammoth}}) เป็น[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม|สัตว์ประเสอท]]ที่อาศัยอยู่ใน[[ยุคน้ำแข็ง]]เมื่อกว่า 20,000 ปีก่อน จัดอยู่ในวงศ์ [[Elephantidae]] เช่นเดียวกับช้างที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน โดยอยู่ในสกุล ''Mammuthus'' จำแนกออกได้ทั้งหมด 9 ชนิด (ดูในตาราง)
 
โดยคำว่า "แมมมอธ" นั้นมาจากคำว่า "[[Mammal]]" หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ผู้ใช้นิรนาม