ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลมฟ้าอากาศ"

ad
(ฟกฟกฟกฟ)
(ad)
{{สภาพอากาศ}}
'''ลมฟ้าอากาศ''' (อมราตัวดำweather)
 
เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ<ref>Merriam-Webster Dictionary. [http://www.merriam-webster.com/dictionary/weather Weather.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้น[[โทรโพสเฟียร์]]<ref>Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=hydrosphere&submit=Search Hydrosphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref><ref name="trop">Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=t&p=51 Troposphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ใต้ชั้น[[สตราโทสเฟียร์]] ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรม[[หยาดน้ำฟ้า]] ขณะที่[[ภูมิอากาศ]] (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน<ref>{{cite encyclopedia | title = Climate | encyclopedia = Glossary of Meteorology | publisher = [[American Meteorological Society]] | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=climate1 | accessdate =14 May 2008 }}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม