ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลมฟ้าอากาศ"

...
ฟกฟกฟกฟก
...
บรรทัด 1:
{{สภาพอากาศ}}
'''ลมฟ้าอากาศ''' (เงี่ยนปัด)
'''ลมฟ้าอากาศ''' (เงี่ยนปัด) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ<ref>Merriam-Webster Dictionary. [http://www.merriam-webster.com/dictionary/weather Weather.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้น[[โทรโพสเฟียร์]]<ref>Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=hydrosphere&submit=Search Hydrosphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref><ref name="trop">Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=t&p=51 Troposphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ใต้ชั้น[[สตราโทสเฟียร์]] ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรม[[หยาดน้ำฟ้า]] ขณะที่[[ภูมิอากาศ]] (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน<ref>{{cite encyclopedia | title = Climate | encyclopedia = Glossary of Meteorology | publisher = [[American Meteorological Society]] | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=climate1 | accessdate =14 May 2008 }}</ref>
 
'''ลมฟ้าอากาศ''' (เงี่ยนปัด) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ<ref>Merriam-Webster Dictionary. [http://www.merriam-webster.com/dictionary/weather Weather.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้น[[โทรโพสเฟียร์]]<ref>Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=hydrosphere&submit=Search Hydrosphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref><ref name="trop">Glossary of Meteorology. [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=t&p=51 Troposphere.] Retrieved on 27 June 2008.</ref> ใต้ชั้น[[สตราโทสเฟียร์]] ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรม[[หยาดน้ำฟ้า]] ขณะที่[[ภูมิอากาศ]] (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน<ref>{{cite encyclopedia | title = Climate | encyclopedia = Glossary of Meteorology | publisher = [[American Meteorological Society]] | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=climate1 | accessdate =14 May 2008 }}</ref>
 
ลมฟ้าอากาศเกิดจากความแตกต่างของแรงดันอากาศ (อุณหภูมิและความชื้น) ระหว่างที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่ง ความแตกต่างของความดันและอุณหภูมิเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากมุมของดวงอาทิตย์ที่จุดหนึ่ง ๆ ซึ่งแตกต่างกันโดย[[ละติจูด]]จาก[[เขตร้อน]] ความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากระหว่างอากาศบริเวณขั้วโลกและเขตร้อนทำให้เกิด[[เจ็ตสตรีม]] ระบบลมฟ้าอากาศในละติจูดกลาง เช่น [[พายุหมุนนอกเขตร้อน]] เกิดขึ้นจากความไร้เสถียรภาพของการไหลของเจ็ตสตรีม เพราะแกนของโลกเอียงเมื่อเทียบกับระนาบ[[วงโคจร]] [[แสงอาทิตย์]]จึงตกกระทบที่มุมต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี บนพื้นผิวโลก ตามปกติอุณหภูมิมีพิสัย ±40 °C ต่อปี ในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลกกระทบต่อปริมาณและการกระจาย[[พลังงานแสงอาทิตย์]]ที่โลกได้รับและส่งอิทธิพลต่อภูมิอากาศระยะยาวและ[[การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ]]ของโลก อีสาว
ผู้ใช้นิรนาม