ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำบรรยายภาพ =
| พระนาม =สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
| ฐานันดร = เจ้าฟ้าชั้นเอกพิเศษ
| วันพระราชสมภพ = {{วันเกิดและอายุ|2498|4|2}}<br>[[พระที่นั่งอัมพรสถาน]], [[พระราชวังดุสิต]], [[กรุงเทพมหานคร]], [[ไทย]]
| วันสวรรคต =
78

การแก้ไข