ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคย์
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = [[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2416]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2478]]
78

การแก้ไข