ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรพงศ์ ชาตรี"

* อัลบั้ม [[เล็ดสะโก]] สังกัด[[อาร์เอส|อาร์เอสโปรโมชั่น]] พ.ศ. 2534
* อัลบั้ม [[คนกันเอง]] สังกัด[[นิธิทัศน์โปรโมชั่น]] พ.ศ. 2536
* อัลบั้ม ขาดคนอีสานแล้วจะรู้สึก พ.ศ. 2538
* อัลบั้ม หัวใจเดาะ (นำเพลงของ [[สุรพล สมบัติเจริญ]] มาร้องใหม่)
 
3,437

การแก้ไข