ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Siamese embassy 1686 by Jacques Vigouroux Duplessis.jpg|thumb|ภาพวาดโกษาปาน และคณะทูตขณะเยือนประเทศฝรั่งเศส]]
 
'''เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)''' เป็นบุตรของ[[เจ้าแม่วัดดุสิต]] (บัว) ซึ่งเป็นพระนมใน[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]กับขุนนางเชื้อสายมอญ เกิดในรัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]] และเป็นพระนัดดาใน[[สมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเอกาทศรถ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 19 แห่งอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์สุโขทัย]]
 
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)ได้เป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญ และท่านได้เดินทางไปพร้อมกับ[[เชอวาเลีย เดอ โชมองต์]] โดยขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นออกพระวิสุทธิสุนทร ท่านได้อยู่[[ประเทศฝรั่งเศส]]เป็นเวลา 6 เดือนท่านจึงกลับสยาม ภายหลังท่านถึงแก่อสัญกรรมในสมัย[[สมเด็จพระเพทราชา]]
ผู้ใช้นิรนาม