ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6742003 สร้างโดย Pmcyber (พูดคุย))
== เหรียญที่ระลึก ==
=== เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ===
* '''เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า[[มหาวชิราลงกรณ]] สยามมกุฎราชกุมาร''' มีลักษณะดังนี้<ref>http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code576.pdf พระราชบัญญัติ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2539</ref>
 
'''ลักษณะ''' เป็น[[เหรียญ]][[เงิน]] รูปกลมแบน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 [[เซนติเมตร]] ด้านหน้ามีพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา ริมขอบมีอักษรจารึกว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร" ด้านหลังมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ว ก" เหนือพระนามาภิไธยย่อมีรูปจุลมงกุฎมีรัศมี ที่ริมขอบมีอักษรจารึกว่า "ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร [[28 ธันวาคม]] [[พ.ศ.2515|2515]]"