ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาทศัลยศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ประสาทศัลยศาสตร์''' ({{lang-en|neurosurgery, neurological surgery}}) เป็น[[การแพทย์]]เฉพาะทางสาขาหนึ่งทาง[[ศัลยศาสตร์]] ดูแลเกี่ยวกับ[[การป้องกัน]] [[วินิจฉัย]] [[รักษา]] [[ผงฟูฟื้นฟู]]โรคที่เกี่ยวข้องกับ[[ระบบประสาท]] รวมถึง[[สมอง]] [[ไขสันหลัง]] [[กระดูกสันหลัง]] [[เส้นประสาทส่วนปลาย]] และระบบหลอดเลือดสมองนอกกะโหลกกะลาศีรษะด้วย
{{แพทยศาสตร์}}
{{Neurosurgical procedures}}
10

การแก้ไข